Annonser Minimer 

  
Enter Title Minimer
 

KABEL-TV SELSKAPET - "FAAL SA"

MELDING OM SIGNALFEIL:

FAAL har en vaktordning som er betjent i tiden kl.08 til 18 hver dag. RING VAKTTELEFON PÅ: 95 10 01 95

BESTILLING AV DIGITAL KANALPAKKE ELLER ENDRING AV DENNE: RING CANAL DIGITAL PÅ: 91506090

UTMELDING/OPPSIGELSE ELLER ADRESSEENDRING/FLYTTING:

Årsvederlaget fordeles på 2 fakturaer i året.

Man må alltid betale årsvederlaget for det halvår man er inne i. Dersom det foretas skriftlig oppsigelse innen 30 april, slipper man å betale årsvederlaget for annet halvår. Dersom det foretas skriftlig oppsigelse innen 31 oktober slipper man å betale årsvederlaget for første halvår året etter. Manglende skriftlig oppsigelse innenfor de nevnte frister medfører at man må betale årsvederlaget for det neste halvår.

Utmelding/oppsigelse må gjøres SKRIFTLIG ved enten å:

 1. Fylle ut utmeldingsskjema som kan skrives ut her, eller skrives ut fra www.vansjobbl.no og skanne ­sende skjemaet på mail til post@vbbl.no. Skjemaet kan også leveres personlig til Vansjø Boligbyggelag eller sendes i post til Vansjø Boligbyggelag, Varnaveien 34 1523 Moss.
 2. MELDING OM ADRESSEENDRING/FLYTTING gjøres på samme måte. Melding om adresseendring/flytting regnes ikke som utmelding.

BESTILLING AV SIGNALER PÅ ADRESSER SOM ALDRI TIDLIGERE HAR HATT SIGNALER FRA FAAL:RING FAAL PÅ: 938 97 800

VANSJØ BOLIGBYGGELAG — MEDLEMSKONTINGENT OG PÅKOBLINGSGEBYR.

Å være forretningsfører medfører at det føres regnskapet for selskapet, samt innkrever andelsinnskudd, medlemskontingent og gebyrer fra andelseierne i selskapet.

Vansjø BBL har ingen tilknytning til FAAL's tekniske installasjoner, signaler eller lignende, og kan ikke besvare spørsmål om dette.

SPØRSMÅL VEDR. BETALING AV ANDELSINNSKUDD, MEDLEMSKONTINGENT OG GEBYRER : RING VANSJØ BOLIGBYGGELAG PÅ: 95 26 62 00.

Dersom den årlige medlemsårskontingenten ikke betales, får medlemmene skriftlig purring med varsel om stenging av TV-signalene.

Dersom medlemskontingenten fortsatt ikke betales, stenges TV-signalene.

Dersom TV-signalene ønskes tilkoblet etter avstenging, må skyldig medlemskontingent og påkoblingsgebyr betales før tilkobling.

PRISER

 1. Årsvederlag/Årlig medlemskontingent : kr.2.760,-. (Årsvederlaget fastsettes hvert år på generalforsamlingen

i april. Faktura for første halvår er derfor å regne som en akonto-faktura)

 1. Registreringsgebyr ved innflytting ny eier på eiendom som allerede er tilknyttet FAAL,
  inklusive andelsinnskudd. (Betales ikke tilbake ved utmelding)                                      kr.  475,-
 2. Påkoblingsgebyr/gjentilkobling for eiendommer som ikke har betalt
  årsvederlag/medlemskontingent:                                                                                     kr.1.000
   
 3. Gebyr for første gangs tilkobling av TV/radiosignaler:                                                     kr.  600,-.

I tillegg betales for eventuelle gravearbeider til Rybeltron. ( Gebyret betales ikke tilbake ved utmelding)