Annonser Minimer 

  
Enter Title Minimer

KABEL-TV SELSKAPET – ”RAAL SA” – RYGGE ANTENNEANLEGG.

MELDING OM SIGNALFEIL:
RAAL har en vaktordning som er betjent i tiden kl.08 til 18 hver dag.
RING VAKTTELEFON PÅ: 95 10 01 95

BESTILLING AV DIGITAL KANALPAKKE ELLER ENDRING AV DENNE:
RING CANAL DIGITAL PÅ: 91506090

UTMELDING/OPPSIGELSE ELLER ADRESSEENDRING/FLYTTING
Den årlige medlemskontingenten/årsavgiften fordeles på 2 fakturaer i året.  Dersom det foretas skriftlig oppsigelse innen 30 april, slipper man dog å betale medlemsavgift/årskontingent for annet halvår.

Dersom det  foretas skriftlig oppsigelse innen 31 oktober slipper man å betale medlemskontingent/årsavgift for første halvår året etter.

Manglende skriftlig oppsigelse innenfor de nevnte frister medfører at man må betale medlemskontingent for det neste halvår.
Utmelding må gjøres SKRIFTLIG ved å:  
Fylle ut utmeldingsskjema som kan skrives ut her, eller skrives ut fra www.vansjobbl.no under fanen FAAL/RAAL og skanne - sende skjemaet på mail til post@vbbl.no. Skjemaet kan også leveres personlig til Vansjø Boligbyggelag eller endes i post til Vansjø Boligbyggelag, Varnaveien 34, 1523 Moss.

Melding om adresseendring/flytting kan gjøres på samme måte. Melding om adresseendring/flytting  er ikke å regne som en utmelding/oppsigelse.

        NB! DET ER EGNE OPPSIGELSESFRISTER FOR BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER.

VANSJØ BOLIGBYGGELAG – MEDLEMSKONTINGENT,

OPPSIGELSESVEDERLAG/GEBYR FOR AVSTENGING, PÅKOBLINGSGEBYR.
Å være forretningsfører medfører at det føres regnskapet for selskapet, samt innkrever andelsinnskudd, medlemskontingent og gebyrer fra andelseierne i selskapet.

Vansjø BBL har ingen tilknytning til RAAL`s tekniske installasjoner, signaler eller lignende, og kan ikke besvare spørsmål om dette.

SPØRSMÅL OM TEKNISKE INSTALLASJONER OG SIGNALER KAN STILLES TIL RAAL PÅ

TLF.:92 06 40 18 ELLER 93 02 94 50.

SPØRSMÅL VEDR. BETALING AV ANDELSINNSKUDD, MEDLEMSKONTINGENT OG GEBYRER :

RING VANSJØ BOLIGBYGGELAG PÅ: 95 26 62 00.

Dersom den årlige medlemsårskontingenten ikke betales, får medlemmene skriftlig purring med varsel om stenging av TV-signalene.
Dersom medlemskontingenten fortsatt ikke betales, stenges TV-signalene uten ytterligere varsel.
Dersom TV-signalene ønskes tilkoblet etter avstenging, må skyldig medlemskontingent og påkoblingsgebyr betales før tilkobling.

Priser:

Årsvederlag (deles på to innbetgalinger pr år)                                          kr. 3062,-

Andelsinnskudd ved første gangs innmelding i RAAL:                             kr.   100,- (Betales ikke tilbake ved utmelding)

( Medlemskontingenten fastsettes hvert år på selskapets Generalforsamling. Faktura for første halvår er derfor å

regne som en a-konto-faktura)

Registreringsgebyr ved innflytting av ny eier på eiendom som allerede er tilknyttet RAAL:            kr.    600,-

Påkoblingsgebyr/gjentilkobling for eiendommer som allerede er tilknyttet RAAL:                           kr. 1.000,- 

Gebyr for første gangs tilkobling av TV og radiosignaler, og hvor graving er nødvendig:

Etter avtale. ( Beløpet betales ikke tilbake ved utmelding)