Annonser Minimer

  

  
Enter Title Minimer

Din viktigste medlemsfordel:

 

Nå har du forkjøpsrett til


71 000 boliger på


25 steder i Norge!

 

25 boligbyggelag i Norge tilbyr en ordning med felles forkjøpsrett. Det betyr at du som medlem i ett av disse

boligbyggelagene kan bruke din forkjøpsrett på  71 000 boliger på disse 25 stedene i Norge. Hvem som er med i ordningen

og informasjon om forkjøpsretten kan du lese mer om på hjemmesiden til ditt lokale boligbyggelag eller på www.nbbl.no.