Annonser Minimer 

  
Enter Title

Har du flyttet?

Dersom du har flyttet, er det viktig å huske på å gi oss melding om din nye adresse.

Ny tjeneste:
Meld addresseendring til Vansjø boligbyggelag via Posten sine hjemmesider.


Adresseforandring kan også meldes til:
post@vansjobbl.no

eller til denne adressen:
Varnaveien 34, 1523 Moss tlf: 95 26 62 00