Annonser Minimer 

  
FAQ Minimer

Ofte stilte spørsmål og svar

 

Kontingent for 2017 er 250,-


Hva er ansiennitet?
Ansiennitet er tiden du har vært medlem.


Hva er forskjellen på forhånds- og fastpris avklaring på forkjøpsrett? 
Forhåndsavklaring er en interesse man legger inn før en bolig er solgt. Den er ikke bindende.
Fastpris er etter bolig er solgt og man ønsker å trå inn i budet med de avtaler som er i kontrakt. Den er bindende.
Er det flere som er interessert vil den med lengst ansiennitet få boligen.


Kan medlemskap overdras?
Ja medlemskap kan overføres til familiemedlemmer eller nære relasjoner.  Også etter bo. Se Medlemssider-Overføring av medlemskap eller ta kontakt med VBBL


Hvorfor fårjeg medlemskontingent? Jeg bor jo i borettslag
Grunnen kan for eksempel være at du bor i et borettslag som ikke er tilknyttet Vansjø BBL eller at du ikke eier/er registrert som eier av boligen du bor i eller at du flyttet inn samme år som kravet gjelder for. Ta kontakt med oss så sjekker vi det opp for deg.


Jeg er medeier til borettslagsandel. Og jeg har mottatt krav om medlemskontingent. Er det riktig?
Dersom du har flyttet inn samme år som kontingent gjelder vil du kunne oppleve å få faktura. For de som har medeierstatus fra tidligere, vil kontingent for medeier komme som egen kravlinje på felleskostnader i 5. termin. Du vil da få faktura med tekt "Skal ikke betales". Det kan også være andre grunner til at du mottatt kontingent. Ta kontakt så sjekker vi.


Jeg bor ikke i borettslag. Likevel står det "Skal ikke betales" på min faktura for medlemskontingent
Har du avtalegiro/efaktura trekkes kontingenten i 5.termin. Juniormedlemskap har kontingentfritak frem til det året de fyller 18 år


Jeg har fått tilsendt to fakturaer. Hvorfor det?
Du kan være "alternativ betaler" for andres medlemskap eller ha flere medlemskap På medlemskortet ser du hvem som eier medlemskapet. Eier du mer enn et medlemskap er det viktig at du kontakter oss slik at vi får ordnet opp. Ingen har lov til å ha mer enn et medlemskap, men som følge av fusjonen mellom RBBL og MBBL er det tilfeller av dubletter.


Hvordan melde ut medlemskap i VBBL?
Utmelding må skje skriftlig og det må gjøres av den som eier medlemskapet. Ved bo kan fullmektig si opp på vegne av boet. Du må oppgi medlemsnummer, fullt navn og adresse/epostadresse i enten epost til post@vbbl.no eller Vansjø BBL, Svaebakken 8, 1532 Moss. Les gjerne vår informasjon  Aldri si aldri_1.pdf før du melder deg ut. Du kan ikke melde deg ut dersom du eier en andel i tilknyttet borettslag.


Mister jeg medlemskap og ansennietet dersom jeg glemmer eller betaler kontingent for sent?
Vi sender alltid ut en påminnelse på høsten til alle som ikke har betalt innen fristen. Det påløper ingen renter eller gebyrer og du kan betale via betalingspåminnelse. Du opprettholder ditt medlemskap ved å betale skyldig kontingent. Ved tre års restanser, sender vi varsel om utmelding før vi sletter medlemskap som ikke blir betalt innen angitt frist. Da er all ansiennitet tapt og medlemskapet kan ikke gjenopptas. For å forhindre at medlemskap og ansiennitet går tapt er det viktig å huske å melde adresse-endring til oss.


Jeg bor i tilknyttet borettslag. Kan jeg overføre mitt medlemskap?
Som hovedregel kan man ikke overføre et medlemskap som brukes opp mot tilknyttet bolig. Du må i så fall få annet medlemskap overført til deg med lenger ansiennitet enn det du allerede har. Ta kontakt så kan vi svare deg konkret for ditt tilfelle.


Kan man overta  bare ansennietet og beholde medlemskapet?
Nei! Ansiennitet og medlemskap hører sammen og overføres i sin helhet. Man kan ikke ha ansiennitet lenger enn sin fødselsdato, så noen år ansiennitet kan gå tapt ved overføring.


Når kommer nytt medlemskort og kontingent for mitt medlemskap?
Årets medlemskontingent og medlemskort har utsendelse uke 11. Forfall er 15.05.17