Annonser Minimer 

  
Enter Title

Styret i Vansjø Boligbyggelag

Styret i VBBL velges av boligbyggelagets generalforsamling, som avholdes en gang i året. Styret er VBBLs høyeste organ mellom generalforsamlingene.

Liste over styremedlemmer i Vansjø Boligbyggelag.
valgt på generalforsamling 14 mai 2013.

Richard Axel Bromander Styreleder
Rune Markussen Nestleder
Bjørn Rune Eriksen Styremedlem
Kjellaug Nakkim Styremedlem
Kari Bratli Styremedlem
Irene Torstenson Styremedlem
Bente Dyrop Styremedlem
Vidar Fjeld Varamedlem
Inger  Marie Standal Drillestad Varamedlem
Kristin Pettersen Varamedlem